Başkanın Mesajı

Değerli Sektör Mensuplarımız,

TALSAD, kurulduğu yıldan itibaren üstlendiği önemli görevi siz üyelerimizin ortak çabaları ve özverileriyle yerine getirmeye, alüminyum ve alüminyum ürünlerini topluma tanıtıp sevdirmeye, kullanımını arttırmaya ve yine siz sektörümüz mensuplarıyla, birliktelikten doğan güç birliği ilkesiyle, Türk Alüminyum Sektörünün ve alüminyum ürünlerinin iç ve dış pazarlarda hak ettiği konuma ulaşmasını sağlamayı amaç edinmiştir.

Birlikteliğin ve bütünlüğün gücünü keşfeden insanoğlu, varoluşundan bu yana daima toplu olarak yaşamanın ve hareket etmenin yollarını arayarak toplumsal yaşam tarzlarını belirlemişler ve yaşamlarını sürdürebilmişlerdir. Günümüzde, Sivil Toplum Kuruluşları (STK) eğitim, sağlık, adalet ve ekonomi vb. konularda hükümet politikalarına yön verebildikleri gibi, toplumun önceliklerini tespit eden bir çok konuda da devletin yürüttüğü kamu hizmetlerini yerine getirebilen kuruluşlar olmuşlardır. Milenyum çağına girdiğimiz bugünlerde de Sivil Toplum Kuruluşları (STK) adı altında birleşen gönüllü ve bireysel faaliyetlerin hayatımızda giderek artan rolünün bilinci ile birlik ve beraberlik içinde hareket etmemiz zorunlu hale gelmiştir.

TALSAD’ın bu onurlu görevinde, siz değerli alüminyum sanayicilerimizin önceden olduğu gibi gerekli tüm özveriyi ve çabayı göstererek gönülden verecekleri her türlü destek, Türk Alüminyum sektörümüzün tek temsilcisi TALSAD’ın gittikçe büyümesi, hedeflerine daha çabuk varabilmesi dolayısıyla da alüminyum sanayimizin ve sanayicilerimizin menfaatleri ile birlikte ülkemiz çıkarlarının da bir bütün olarak korunabilmesi ve Türk ekonomimize yine milli bütünlük içinde önemli kazançlar sağlayabilmesi açısından oldukça önem taşımaktadır.

Yükselen bir yapının ilk gereksinimi doğru ve sağlam bir temelin oluşturulması, sonrası için de yapı taşlarının tam birbirinin üstünde bütünsel bir dayanışma içinde yerleştirilmeleridir. TALSAD, Türkiye’nin her konuda hızla değişen yapısının, sürekli kendini geliştirerek yenilenen küresel yapı ile uyum içinde Türk alüminyum sanayicisine kalite, standardizasyon, teknik bilgilenme, pazar arayışı, markalaşma ve yeni açılımlarla önemli hizmetler vermeyi ve daha geniş kitlelere daha hızlı ulaşabilmeyi planlamaktadır.

Hedeflerimize giden yolda, çalışmalarımızın önemli bir parçası olan ve ilk defa 1998 yılında açtığımız web sitemizi TALSAD’ın hizmet anlayışına ve amaçlarına uygun bir şekilde, çağımızın teknolojik imkanları da kullanarak, yeniledik ve hizmetinize sunuyoruz. Geçtiğimiz dönemlerde olduğu gibi önümüzdeki dönemlerde de TALSAD bünyesinde, hep birlikte, aynı inanç ile daha başarılı ve kalıcı işlere imza atacağımızı ümit etmekteyiz.

Birlikteliğe öncülerimizin önderliğiyle adım attık, bugünlere ulaştık, gelecek nesillerimizle daha da güçlenerek hep birlikte büyüyeceğimize inanıyoruz.

Saygılarımla,

Ali Kibar
Yönetim Kurulu Başkanı