Haberler

Geri Dönüşüm Sektör Envanter Araştırması Hizmet Alımı İhale Dosyası Yayınlandı

By 13 Eylül 2022 No Comments

TALSAD’ın koordinatörü olduğu, TR10/21/YEP/0163 kodlu İstanbul Alüminyum Sektörünün AB Yeşil Mutabakat Politikalarına Uyumu İçin Sürdürülebilirlik ve Sertifikasyon Merkezi Projesi, İSTKA tarafından 2021 Yenilikçi İstanbul Mali Destek Programı ile desteklenmektedir.

Bu proje ile Alüminyum üreticilerinin “AB’nin Yeşil Mutabakat” kapsamında uygulamaya başlattığı “Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması, Döngüsel Ekonomi ve Net Sıfır Karbon Emisyonları” gibi önemli politika  hedeflerine ve yasal düzenlemelerine İstanbul alüminyum sektörünün uyumunun sağlanması, buna yönelik rehberlik ve eğitim desteklerinin verilmesi, pilot uygulamalar yapılarak 1 Ocak 2023’ten itibaren alüminyum ihracatlarımız için bir zorunluluk olacak olan ölçüm ve sertifikasyon hizmetlerini yerine getirecek “Sürdürülebilirlik ve Sertifikasyon Merkezi”’nin kurulması amaçlanmıştır.

Proje iş paketlerinden biri olan Geri Dönüşüm Sektör Envanter Araştırması ile öncelikle İstanbul olmak üzere Türkiye’de oluşan alüminyum atıkları ve geri dönüşüm süreçlerine ilişkin alüminyum geri dönüşüm tesislerinin kapasite araştırması, alüminyum atık toplayıcılara ilişkin veriler, alüminyum atık tasnif işletmelerinin tespiti, toplam atık toplama ve geri dönüşüm miktarlarına ilişkin envanter oluşturulması ve alüminyum geri dönüşüm teknolojilerine yönelik genel araştırma alüminyum geri dönüşüm miktarlarına ilişkin periyodik istatistik raporlarının yayınlanması amaçlanmaktadır.

 Bu kapsamda TALSAD olarak bir hizmet sağlayıcı ihtiyacımız ortaya çıkmış olup hizmet için açık ihale usulü satın alma gerçekleştirilecektir. İhaleye dair tüm bilgilere aşağıdaki dosyadan ulaşabilirsiniz.

Proje Adı İstanbul Alüminyum Sektörünün AB Yeşil Mutabakat Politikalarına Uyumu İçin Sürdürülebilirlik ve Sertifikasyon Merkezi
İhale Kodu
TR10/21/YEP/0163
İhale Adı
“İstanbul Alüminyum Sektörünün AB Yeşil Mutabakat Politikalarına Uyumu İçin Sürdürülebilirlik ve Sertifikasyon Merkezi Projesi” Hizmet Alımı İhalesi
Türkiye Alüminyum Sanayicileri Derneği, İstanbul Kalkınma Ajansı Yenilikçi ve Yenilikçi İstanbul Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile İstanbul Alüminyum Sektörünün AB Yeşil Mutabakat Politikalarına Uyumu İçin Sürdürülebilirlik ve Sertifikasyon Merkezi, TR10/21/YEP/0163 Kodlu Projesi Hizmet Alımı İhalesi sonuçlandırmayı planlamaktadır.İhaleye katılım koşulları, isteklilerde aranacak teknik ve mali bilgileri de içeren İhale Dosyası Workinton Çalışma Ofisleri, Büyükdere Caddesi No:199, Levent 199, 34330, İSTANBUL adresinden veya https://talsad.org.tr/,  istka.org.tr internet adreslerinden temin edilebilir.

Teklif teslimi için son tarih ve saati: 11/10/2022 – 15:30

Gerekli ek bilgi ya da açıklamalar; https://talsad.org.tr/ ve istka.org.tr yayınlanacaktır.

Teklifler, 11/10/2022 tarihinde, saat 15:30’da ve Workinton Çalışma Ofisleri, Büyükdere Caddesi No:199, Levent 199, 34330, İSTANBUL adresinde yapılacak oturumda açılacaktır.

Sözleşme Makamı
Türkiye Alüminyum Sanayicileri Derneği
İhale Tarihi ve Saati:
2022-10-11T15:30:00
Adı Soyadı: Güllü Gültuğ YÜN
Ünvanı: Proje Teknik Koordinatörü
Telefon No: +90 212 320 92 17 – 18
E – Posta: gultug.yun@talsad.org.tr